YK:n ikääntyneiden oikeuksien asiantuntijalta 40 suositusta Suomelle – Ihmisoikeuskeskus tekee työtä suositusten saamiseksi käytäntöön

20.3.2023

Claudia Mahler on ulkoseinää vasten. Hänellä on päällään sininen bleiseri ja pinkki paita.
YK:n ikääntyneiden oikeuksien itsenäinen asiantuntija Claudia Mahler.

YK:n ikääntyneiden oikeuksien itsenäisen asiantuntijan Claudia Mahlerin raportti käsittelee ikääntyneiden oikeuksien toteutumista Suomessa. Raportissa korostetaan, että valtion sitoutumisen ikääntyneiden ihmisoikeuksiin tulee näkyä arjessa ja ikääntyneet tulee nähdä oikeuksiensa haltijoina, ei hoivan ja huolenpidon kohteina. Raportti sisältää 40 toimenpidesuositusta Suomen hallitukselle ikääntyneiden oikeuksien turvaamiseksi. Ihmisoikeuskeskus edistää tämän vuoden aikana tietoisuutta suosituksista viranomaisten ja keskeisten sidosryhmien keskuudessa. Ihmisoikeuskeskus on käännättänyt raportin suomeksi ja ruotsiksi.

Ihmisoikeuskeskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnan ikääntyneiden oikeuksien jaosto kutsuu eri ministeriöitä ja viranomaisia keskustelemaan raportin suositusten toimeenpanosta. Ensimmäinen tapaaminen järjestettiin 2. maaliskuuta, jolloin keskusteltiin väkivaltaa ja hyväksikäyttöä koskevista suosituksista Poliisihallituksen ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen edustajien kanssa sekä esteettömyyssuosituksista ympäristöministeriön edustajan kanssa.

Lisäksi Ihmisoikeuskeskus järjestää kansalaisyhteiskunnan ja tutkijoiden kanssa pyöreän pöydän tilaisuuden, jossa keskustellaan yhteisesti siitä, miten raportin suositukset saataisiin paremmin käytäntöön niin paikallisesti kuin valtakunnallisesti eri toimijoiden keskuudessa. Tilaisuuden tavoitteena on vahvistaa synergioita ikääntyneiden oikeuksien saralla sekä keskustella eri tavoista hyödyntää raporttia vaikuttamistyössä.

Mahlerin raportti on merkittävä työkalu ikääntyneiden oikeuksien edistämiseksi Suomessa. Raportti luo kokonaiskuvan Suomen ikääntyneiden oikeuksien tilasta sekä esittää konkreettisia toimenpiteitä, jotka toteutuessaan edistäisivät olennaisesti ikääntyneiden oikeuksia. Suositukset kattavat kaikki elämänalueet ja koskevat muun muassa tiedonkeruuta, syrjintää, sosiaaliturvaa, työllistymistä, digitalisaatiota, koulutusta ja hoitoa. Suositusten toimeenpano kehittäisi palveluja ihmisoikeusperustaisesti, parantaisi ikääntyneiden kohtelua ja huomioisi paremmin heidän tarpeitaan. 

Mahler vieraili Suomessa vuonna 2021. Vierailun aikana hän tapasi valtionhallinnon johtoa, suomalaisia viranomaisia sekä järjestöjen edustajia, Ihmisoikeuskeskuksen asiantuntijoita, tutkijoita ja vanhusalan toimijoita. Vierailun tarkoituksena oli raportoida YK:n ihmisoikeusneuvostolle ikääntyneiden oikeuksiin liittyvästä lainsäädännöstä ja oikeuksien toteutumisesta Suomessa. Raportti julkistettiin syksyllä 2022 YK:n ihmisoikeusneuvostossa Genevessä.

Voit tutustua raporttiin suomeksi ja ruotsiksi. Käännökset ovat epävirallisia.