YK:n lapsen oikeuksien komitea: Suomi loukkasi al-Holin leirillä olleiden lasten oikeuksia

17.10.2022

YK:n lapsen oikeuksien komitea antoi 12.09.2022 ratkaisun valitusasiassa, joka koskee al-Holin leirillä Koillis-Syyriassa olleita suomalaislapsia. Komitea katsoi, että Suomi on loukannut lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohtaa ja 37 artiklan a alakohtaa. Ensimmäinen kohta koskee oikeutta elämään ja jälkimmäinen kidutuksen ja julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rankaisun kieltoa. Valituksen ovat tehneet eräiden leirillä olleiden lasten sukulaiset.

Komitea toteaa, että Suomella on kyky suojella lapsia ryhtymällä toimenpiteisiin heidän palauttamisekseen leiriltä tai tarjoamalla konsuliapua. Tämän osoittaa seikka, että Suomi on jo onnistuneesti kotouttanut lapsia alueelta. Komitean mukaan Suomi on ollut tietoinen lasten pitkäaikaisesta säilöönotosta hengenvaarallisissa olosuhteissa ja kykenevä ryhtymään toimenpiteisiin. Suomella on ollut positiivinen velvollisuus suojella lapsia kyseessä olevien oikeuksien loukkauksilta. Kuvatuissa olosuhteissa erityisesti terveydenhuollon, ruoan, veden, saniteettitilojen ja koulutuksen puute, on yleissopimuksen 37 artiklan a kohdan tarkoittamaa julmaa, epäinhimillistä tai halventavaa kohtelua tai rangaistus. Suomen laiminlyönti suojella lapsiuhrien oikeutta elämään koskevalta välittömältä ja ennakoitavissa olevalta vaaralta muodostaa yleissopimuksen 6 artiklan 1 kohdan loukkauksen.

Komitean mukaan Suomi on velvollinen myöntämään asianmukaisen hyvityksen valittajille ja lapsiuhreille heidän kärsimistään loukkauksista sekä estämään vastaavien loukkausten tapahtumisen tulevaisuudessa. Tässä tarkoituksessa Suomen tulee:

a) ryhtyä, vilpittömässä mielessä toimien, kiireellisiin positiivisiin toimiin lasten palauttamiseksi;

b) tukea jokaisen kotimaahan palautetun tai uudelleensijoitetun lapsen kotouttamista tai uudelleensijoittamista;

c) tällä välin ryhtyä lisätoimenpiteisiin lasten elämään, selviytymiseen ja kehitykseen kohdistuvien riskien lieventämiseksi heidän ollessaan Koillis-Syyriassa.

Suomen tulee raportoida viimeistään 180 päivän kuluessa niistä toimenpiteistä, joihin ratkaisun seurauksena on ryhdytty.

Lue ulkoministeriön tiedote täältä.

Lue komitean ratkaisu täältä (englanniksi).