YK; Rotusyrjinnän vastaisen komitean (CERD) suositukset käännetty kotimaisille kielille

19.7.2017

Ulkoasiainministeriö on julkaissut CERD-komitean toukokuussa 2017 antamat suositukset suomeksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi.

 

Suomi antoi 23. määräaikaisraporttinsa (CERD/C/FIN/23) kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 37/1970) täytäntöönpanosta helmikuussa 2016. Raportti kattoi ajanjakson marraskuusta 2011 joulukuuhun 2015.

Rotusyrjinnän poistamista käsittelevä komitea käsitteli Suomen raportin 92. istunnossaan ja julkaisi raporttia koskevat loppupäätelmänsä (CERD/C/FIN/CO/23) 5.5.2017. (kts. IOK:n uutinen 16.5.2017)

Komitean loppupäätelmät englanniksi ja epävirallisena käännöksenä suomeksi, ruotsiksi ja pohjoissaameksi ovat liitteinä.

Ulkoasiainministeriö toivoo, että loppupäätelmiä jaettaisiin mahdollisimman laajalti.

Seurantaan nostettujen päätelmien ja suositusten (19 ja 25) täytäntöönpanosta raportoidaan toukokuussa 2018. Suomen seuraava yhdistetty 24.– 26. määräaikaisraportti yleissopimuksen täytäntöönpanosta annetaan elokuussa 2021.

Suomen 23. määräaikaisraportti ja rotusyrjinnän vastaisen komitean loppupäätelmät ohessa liitteinä sekä ulkoasiainministeriön verkkosivuilla.

 

IOK:n uutinen 27.4.2017 CERD-kuulemisen valmistelusta ja siihen osallistumisesta Genevessä.

 

YK:n rotusyrjinnän vastaisen komitean (CERD-komitea) verkkosivu