YK; Suomi YK:n ihmisoikeustarkastelussa toukokuun alussa

19.5.2017

YK:n yleismaailmallisen määräaikaistarkastelun (UPR) kolmas kierros käynnistyi toukokuun alussa ja Suomi oli tarkasteltavana ensimmäisten valtioiden joukossa 3.5.2017.

Mistä tarkastelussa on kyse?

UPR-tarkastelu tapahtuu YK:n ihmisoikeusneuvoston istunnossa Genevessä ja sen aikana toiset YK:n jäsenvaltiot voivat antaa Suomelle suosituksia ihmisoikeuksien edistämiseksi ja suojelemiseksi sekä esittää kysymyksiä Suomen ihmisoikeustilanteesta. Kyseessä on siis eräänlainen valtioiden välinen vertaistarkastelumekanismi, eikä sitä voi verrata YK:n sopimusvalvontaelinten tekemään valvontaan. Tarkastelu pohjautuu valtion omaan kansalliseen raporttiin, YK:n ihmisoikeusmekanismeilta saatuihin tietoihin sekä kansallisen ihmisoikeusinstituution, kansalaisjärjestöjen ja muiden toimijoiden raportteihin.

Suomelle annetut suositukset

Tällä kierroksella Suomi sai 153 suositusta 70 valtiolta. Viime kierroksen tapaan monet suosituksista liittyivät rasismiin, syrjintään ja vihapuheeseen sekä naisiin kohdistuvaan väkivaltaan. Useat valtiot, kuten Ruotsi, Kanada, Hollanti ja Meksiko suosittivat Suomea poistamaan lisääntymiskyvyttömyysvaatimuksen sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytyksistä. Myös ihmisoikeuskasvatus mainittiin suosituksissa aiempaa useammin.

Vammaisia henkilöitä koskevat suositukset liittyivät muun muassa esteettömyyteen sekä vammaisten työllistämiseen. Espanja kannusti Suomea laatimaan uuden vammaispoliittisen ohjelman, joka tukisi YK:n vammaisia henkilöitä koskevan yleissopimuksen toimeenpanoa.

Pakistan ja Guatemala antoivat suositukset kansallisen ihmisoikeusinstituution resurssien vahvistamiseksi.

Mitä seuraavaksi?

Seuraavaksi suosituksia käsitellään kansallisella tasolla sekä ministeriöiden välisessä kokouksessa että valtioneuvoston perus- ja ihmisoikeusyhteyshenkilöiden verkostossa. Ulkoasiainministeriön mukaan suositusten hyväksymisestä käydään vuoropuhelua myös kansalaisyhteiskunnan kanssa.  Suomen tulee ilmoittaa kirjallisesti kantansa saamiinsa suosituksiin viimeistään ihmisoikeusneuvoston syyskuun 2017 istunnossa, jossa Suomen tarkastelua koskeva loppuraportti hyväksytään. Suomi voi joko hyväksyä (accept) suositukset tai ottaa ne tiedoksi (note). Suomi on myös sitoutunut antamaan vapaaehtoisen välikausiraportin suositusten toimeenpanosta vuonna 2019.

Kansallisen ihmisoikeusinstituution rooli UPR-tarkastelussa

Ihmisoikeuskeskus kansallisen ihmisoikeusinstituution edustajana on osallistunut aktiivisesti UPR-prosessiin ja seurannut Suomen kansallisen raportin valmistelua. UPR-tarkastelua on käsitelty myös keskuksen ihmisoikeusvaltuuskunnassa. Syyskuussa 2016 Ihmisoikeuskeskus antoi oman rinnakkaisraportin, jossa se arvioi erityisesti haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien toteutumista sekä sitä, miten hallitus huomioi perus- ja ihmisoikeudet omassa toiminnassaan. Rinnakkaisraportista otettiin kuusi suositusta YK:n ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) laatimaan koosteeseen (Summary of stakeholders' information), joka löytyy OHCHR:n verkkosivuilta. Koosteessa on tietoa myös kansalaisjärjestöjen antamista suosituksista.

Lisäksi Ihmisoikeuskeskus osallistui huhtikuussa 2017 kansalaisjärjestö UPR infon järjestämään tilaisuuteen, jossa se kertoi huomioitaan Suomen ihmisoikeustilanteesta. Genevessä noin kuukautta ennen varsinaista UPR-tarkastelua pidettävää tilaisuutta kutsutaan esi-istunnoksi, mutta se ei ole virallisesti osa UPR-prosessia. Useiden valtioiden edustajat olivat saapuneet paikalle kuulemaan Ihmisoikeuskeskuksen, Suomen Nuorisoyhteistyö – Allianssi ry:n ja Pelastakaa Lapset ry:n huomioita, joita ne saattoivat halutessaan hyödyntää omia suosituksia valmistellessaan.

Kuluvan vuoden syyskuussa, kun Suomea koskeva UPR-loppuraportti hyväksytään ihmisoikeusneuvostossa, Suomen kansallinen ihmisoikeusinstituutio voi käyttää lyhyen loppupuheenvuoron heti Suomen oman puheenvuoron jälkeen. Vain A-statuksen saaneilla kansallisilla ihmisoikeusinstituutioilla on tämä oikeus.

Keskus tulee myös seuraamaan suositusten toimeenpanoa.

Lisätietoa UPR-prosessista ulkoasiainministeriön verkkosivulta

UPR-infon sivusto, jossa kootusti kaikki UPR-suositukset

 

Lisätiedot: Elina Hakala, elina.hakala@ihmisoikeuskeskus.fi