Ihmisoikeuskeskuksen rekisteri tilaisuuksiin ilmoittautujista

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste


REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Ihmisoikeuskeskus

Postiosoite: Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Sähköposti: info@ihmisoikeuskeskus.fi


REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Leena Leikas

Postiosoite: Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Sähköposti: info@ihmisoikeuskeskus.fi


REKISTERIN NIMI

Ihmisoikeuskeskuksen rekisteri tilaisuuksiin ilmoittautujista


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on

- Ihmisoikeuskeskuksen järjestämiin tilaisuuksiin ilmoittautumisten kerääminen Eduskunnan tai muun tilaisuuden järjestämispaikan kulunvalvontaa varten


- tilaisuuden yhteydessä mahdollisesti tarjottavien tarjoilujen tilaamista varten.


- Ilmoittautuneille voidaan myös lähettää ko. tilaisuuteen liittyvää aineistoa ennen tai jälkeen tilaisuuden.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää

- ilmoittautuneiden etu- ja sukunimen, sähköpostiosoitteen ja mahdollisesti taustaorganisaation tai -tahon.

- mikäli tilaisuudessa on tarjoilua, rekisteri saattaa sisältää myös tietoja ruoka-aineallergioista.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa rekisteristä ilmoittautumisvahvistuksessa olevan linkin kautta.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö antaa itse tietonsa ilmoittautuessaan tilaisuuteen.

Ihmisoikeuskeskus voi myös lisätä rekisteriin henkilöitä heidän pyynnöstään tai yhteistyökumppaneiden pyynnöstä.

Ihmisoikeuskeskus voi lisätä tilaisuuden esiintyjien ja yhteistyökumppaneiden tietoja.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei säilytetä pääasiassa manuaalisessa muodossa.

Tietdot luovutetaan Eduskunnan kulunvalvontaan tai muun tilaisuuden järjestämispaikan kulunvalvontaan.

MIkäli tilaisuudella on muita järjestäjiä Ihmisoikeuskeskuksen lisäksi, toimitetaan osallistujalista näille tahoille ennen tilaisuutta.

Tietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talaousalueen ulkopuolelle, muutoin kuin silloin, jos tapahtuman kanssajärjestäjä sijaitsee näiden alueiden ulkopuolella.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tätä varten on jokaisessa ilmoittautumisvahvistuksessa linkki ”omat tiedot”, josta vastaanottaja näkee ne tiedot, jotka järjestelmästä löytyy.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja poistua listalta. Tätä varten on jokaisen iolmoittautumisvahvistuksen lopussa linkki ilmoittautumisen peruuttamiseen.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisesti Lyyti-ilmoittautumisjärjestelmässä, jonka suojaukseen liittyvät periaatteet ovat saatavilla osoitteessa https://www.lyyti.com/fi/tietosuoja-ja-gdpr-yhteensopivuus. Ilmoittautuminen voi tapahtua myös Yhdistysavain-sivuston ilmoittautumislomakkeella, jonka suojaukseen liittyvät periaatteet ovat saatavilla osoitteessa https://www.vitecsoftware.com/globalassets/business-areas/avoine-fi/asiakas--ja-markkinointirekisterin-tietosuojaseloste-1.3.2021-vitec-avoine.pdf. Kulloinkin käytettävissä oleva järjestelmä käy ilmi ilmoittautumiskuittauksesta. 

Järjestelmiin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävät liittyvät oleellisesti tilaisuuksien järjestämiseen sekä joilla on oikeus käsitellä Ihmisoikeuskeskuksen asiakastietoja ja pääsy osoitejärjestelmään.

Tietoja luovutetaan yllä määritellyillä tavoin kulunvalvontatarkoituksiin sekä tilaisuuden kanssajärjestäjille ennen tilaisuutta. Tietoja voidaan kulunvalvonnassa käsitellä manuaalisesti.

tiedot poistetaan järjestelmästä 3 kk kuluessa tilaisuuden päätyttyä.