Ihmisoikeuskeskuksen uutiskirjeen tilaajarekisteri

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste 


REKISTERINPITÄJÄ

Nimi: Ihmisoikeuskeskus

Postiosoite: Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Sähköposti: info@ihmisoikeuskeskus.fi


REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ

Nimi: Leena Leikas

Postiosoite: Arkadiankatu 3, 00102 Eduskunta

Sähköposti: info@ihmisoikeuskeskus.fi


REKISTERIN NIMI

Ihmisoikeuskeskuksen uutiskirjetilaajarekisteri


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on Ihmisoikeuskeskuksen viestintä sähköisellä uutiskirjeellä.

Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää kohtuullisin väliajoin sähköpostitse tietoa Ihmisoikeuskeskuksen ja sen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista.


REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteri sisältää Ihmisoikeuskeskuksen uutiskirjeen Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivulla olevan tilauslinkin kautta tilanneiden henkilöiden sähköpostiosoitteet. Jos ko. henkilö on täydentänyt tietojaan Mailchimp-ohjelmassa rekisteröityessään, rekisteri voi sisältää myös etu- ja sukunimen.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilö antaa itse tietonsa uutiskirjeen tilatessaan.


SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Rekisterin tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisterinpitäjä käyttää toiminnassaan ulkopuolisia palveluntarjoajia, jolloin käyttäjien antamia tietoja säilytetään palveluntarjoajien palvelimilla myös EU:n ulkopuolella kun käytetään järjestelmää MailChimp (USA), jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa.

Käyttäjät antavat yksiselitteisen luvan tietojen tallentamiseen ja käsittelemiseen EU:n ulkopuolella tilaamalla uutiskirjeen. Käyttäjistä ei tallenneta arkaluonteisia tietoja eikä erillisiä salasana-/kirjautumistietoja tarvita.


REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tätä varten on jokaisen sähköpostin lopussa linkki ”omat tiedot”, josta vastaanottaja näkee ne tiedot, jotka järjestelmästä löytyy.

Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja ja poistua listalta. Tätä varten on jokaisen sähköpostin lopussa linkki ”en halua jatkossa saada viestintäänne”, josta vastaanottaja voi poistaa oman osoitteen rekisteristä.


REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietojen käsittely tapahtuu sähköisesti palveluntarjoajan järjestelmässä, jonka suojaukseen liittyvät periaatteet ovat saatavilla osoitteessahttp://mailchimp.com/legal/.

Järjestelmään on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, joiden työtehtävät liittyvät oleellisesti sähköpostiviestintään sekä heillä on oikeus käsitellä Ihmisoikeuskeskuksen asiakastietoja ja pääsy osoitejärjestelmään. Tietoja ei luovuteta edelleen muille osapuolille tai yhteistyökumppaneille.  Tietoja ei säilytetä manuaalisessa muodossa.