Julkaisutiedote: Koronapandemia ja ikääntyneet – kooste hankkeista, tutkimuksista, raporteista ja valvonnasta

18.6.2021

Ihmisoikeuskeskuksen raportti kokoaa yhteen ikääntyneitä ja koronapandemiaa käsitteleviä hankkeita, tutkimuksia, raportteja ja valvontahavaintoja. Koosteen tavoitteena on tarjota kattavasti tietoa teemasta jatkohyödyntämistä varten.

Koronapandemia ja sen hoitamiseksi tehdyt toimet ovat vaikuttaneet erityisen merkittävästi ikääntyneiden ihmisten elämään ja etenkin heidän oikeuksiensa toteutumiseen. Suomessa on tehty viimeisen vuoden aikana useita koronapandemiaan ja ikääntyneisiin liittyviä selvityksiä, hankkeita ja tutkimuksia. Niiden tarkoituksena on kartoittaa ja arvioida ikääntyneisiin ja vanhuspalveluihin kohdistuneita vaikutuksia ja vähentää koronapandemian kielteisiä vaikutuksia sekä edistää ikääntyneiden terveyttä, hyvinvointia ja osallisuutta.

Ihmisoikeuskeskus keräsi koosteeksi linkkejä sekä tiiviitä kuvauksia näistä selvityksistä, hankkeista ja tutkimuksista. Kooste sisältää tietoa myös valvontaviranomaisten tiedotteista, valvonta- ja kanteluasioista ja ratkaisuista, jotka käsittelevät ikääntyneisiin liittyviä kysymyksiä korona-aikana.

Raportin tarkoituksena on tarjota koronaan ja ikääntyneisiin liittyvää tietoa niin, että sitä on helpompi jatkossa hyödyntää.

Lue lisää:

Koronapandemia ja ikääntyneet – kooste hankkeista, tutkimuksista, raporteista ja valvonnasta -raportti Ihmisoikeuskeskuksen verkkosivuilla

Ihmisoikeuskeskus ja sen Ihmisoikeusvaltuuskunta ovat myös muussa työssään huomioineet koronapandemian vaikutukset ikääntyneiden henkilöiden oikeuksiin keräämällä tietoa ja antamalla suosituksia perus- ja ihmisoikeuksien huomioimiseksi pandemian aikana ja sen jälkihoidossa. Lisäksi Ihmisoikeuskeskus teki keväällä 2021 selvityksen kuntien vanhusneuvostojen toiminnasta, ja selvityksen yhtenä osana oli tarkastella koronapandemian vaikutuksia neuvostoihin. Selvitys julkaistaan elokuussa.

Ihmisoikeuskeskuksen tavoitteena on vahvistaa oikeudellista näkökulmaa ikääntyneisiin liittyvässä toiminnassa, päätöksenteossa ja lainsäädännössä se­kä laajemmin asenteissa.

Lue lisää:

Ihmisoikeuskeskuksen valtuuskunnan suositukset hallitukselle perus- ja ihmisoikeuksien huomioimiseksi koronapandemian hoidossa

Koronapandemia ja vanhusten ja vammaisten henkilöiden oikeudet -verkkosivusto


Lisätiedot:

Sanna Ahola, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus

sanna.ahola@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 475 9970

Susan Villa, asiantuntija, Ihmisoikeuskeskus

susan.villa@ihmisoikeuskeskus.fi, +358 50 341 2267