Kriisivalmiudessa on huomioitava vammaiset ihmiset ja muut haavoittuvuuden riskissä olevat ihmisryhmät

2.12.2022

Suomessa varaudutaan Venäjän hyökkäyssodan aiheuttamaan energiakriisiin sekä mahdollisiin sähkökatkoihin tänä talvena. On kuitenkin epäselvää, miten varautumisessa on huomioitu haavoittuvuuden riskissä olevat ryhmät, kuten vammaiset ihmiset, jotka saattavat olla riippuvaisia sähköisistä apuvälineistä kuten hengityskoneesta. Tarvitaan kansallisesti koottua tietoa ja käytänteitä, miten vammaiset ihmiset ovat mukana varautumis- ja pelastussuunnitelmissa. 

Kansainvälisenä vammaisten päivänä 3.12. Ihmisoikeuskeskus ja sen valtuuskunnan vammaisten ihmisoikeuskomitea muistuttavat, että kriisivalmiudessa on huomioitava myös haavoittuvuuden riskissä olevat ihmiset.

”Organisaatioiden on tarkasteltava pelastussuunnitelmiaan, miten niissä on huomioitu vammaiset ihmiset ja miten vammaisille ihmisille ja heidän avustajilleen on tiedotettu siitä”, kommentoi Antti Teittinen, vammaisten ihmisoikeuskomitean, VIOK:n puheenjohtaja.

Koronapandemia paljasti heikkouksia siinä, miten haavoittuvuuden riskissä olevat ihmisryhmät huomioidaan Suomessa kriisivalmiudessa. 

Eduskunnan oikeusasiamiehen tarkastuksilla ikääntyneiden palvelutaloihin ja vammaisten asumisyksiköihin havaittiin esimerkiksi rajoitustoimien käyttöä, jotka eivät perustuneet lakiin. Palvelutaloissa ja asumisyksiköissä saattoi olla käytössä esimerkiksi yleisiä vierailukieltoja tartuntojen ehkäisemiseksi, mikä loukkasi asukkaiden oikeutta perhe-elämään.

”Vaikka kokonaisuutena Suomi on selvinnyt pandemiasta verrattain hyvin, on kiinnitettävä huomiota siihen, miten haavoittuvuuden riskissä olevat ryhmät huomioidaan paremmin kriisivalmiudessa. YK:n vammaisyleissopimuksen artikla 11 turvaa vammaisten ihmisten oikeudet ja turvallisuuden myös vaaratilanteissa ja humanitaarisissa hätätilanteissa. Tämä on huomioitava myös kriisivarautumisessa”, huomauttaa Sirpa Rautio, Ihmisoikeuskeskuksen johtaja.

Eduskunnan oikeusasiamies, Ihmisoikeuskeskus ja sen valtuuskunnan vammaisten ihmisoikeuskomitea järjestävät 12.12. Kalle Könkkölä -symposiumin, jossa käsitellään vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumista kriisi- ja poikkeusolosuhteissa. Voit seurata symposiumia eduskunnan verkkosivuilta suorana lähetyksenä klo 9 alkaen.