Sosiaalisten oikeuksien komitea edelleen tyytymätön viiden järjestökanteluratkaisun täytäntöönpanoon Suomessa

29.3.2022

Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea on tarkastellut vuoden 2021 raportissaan Suomea vastaan annettujen järjestökanteluratkaisujen täytäntöönpanoa (Suomen osuus raportissa s. 33 alkaen). Komitea katsoo, että kaikkien viiden ratkaisun kansallinen täytäntöönpano on ollut riittämätöntä.

Suomen osalta komitea on tarkastellut joidenkin ratkaisujen osalta jo neljännen kerran täytäntöönpanoa hallituksen toimittamien lisätietojen valossa. Komitea pitää täytäntöönpanotoimia edelleen riittämättöminä. Suomi ei ole täyttänyt ratkaisuista ilmenneitä Euroopan sosiaalisen peruskirjan mukaisia velvoitteitaan. Hallituksen tulee toimittaa lisätietoa tulevissa raporteissaan.

Komitea toisti vuoden 2021 raportissaan samoja puutteita ja haasteita kuin vuoden 2020 raportissaan. Vuoden 2020 raportin havainnot ja Suomea koskevat tapaukset löytyvät tiivistettynä Ihmisoikeuskeskuksen vuoden 2020 uutisesta.

Sosiaalisten oikeuksien komitea julkaisi Suomea koskevat tiedot samanaikaisesti vuosiraporttinsa (2021) kanssa. Raportissa teemana oli terveyttä ja sosiaaliturvaa koskevat artiklat 3, 11–14, 30 ja vuoden 1988 lisäpöytäkirjan artiklat 4 ja 23. Suomea oli pyydetty raportoimaan vain järjestökanteluiden osalta.