Lapsen oikeuksien sopimus- Suomen 5.-6. määräaikaisraportti toimitettu YK:lle

23.10.2019

Suomen yhdistetty määräaikaisraportti annettiin YK:n pääsihteerille 26.7.2019 ja se käsitellään komiteassa aikaisintaan vuonna 2021.

Ulkoministeriön lähete 17.10.2019

 

Ulkoministeriö lähettää jakelussa mainituille tiedoksi Suomen yhdistetyn viidennen ja kuudennen määräaikaisraportin lapsen oikeuksista tehdyn Yhdistyneiden kansakuntien yleissopimuksen (SopS 59 ja 60/1991) täytäntöönpanosta. Määräaikaisraportti sisältää myös lasten  osallistumisesta aseellisiin selkkauksiin tehdyn valinnaisen pöytäkirjan (SopS 30–31/2002) täytäntöönpanon.

Määräaikaisraportti kattaa ajanjakson heinäkuusta 2008 heinäkuuhun 2019.

Yleissopimuksen ja sen valinnaisen pöytäkirjan täytäntöönpanoa valvoo yleissopimuksella perustettu lapsen oikeuksien komitea. Suomen yhdistetty määräaikaisraportti annettiin YK:n pääsihteerille 26.7.2019 ja se käsitellään komiteassa aikaisintaan vuonna 2021.

Lisätietoja lapsen oikeuksien komiteasta ja sen istuntoaikataulusta on saatavilla ihmisoikeusvaltuutetun toimiston (OHCHR) verkkosivuilla:

https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Pages/CRCIndex.aspx

Määräaikaisraportti suomeksi ja englanniksi liitteineen on luettavissa ulkoministeriön verkkosivuilla sekä ohessa.

 

Lisätietoja antaa lainsäädäntösihteeri Katja Kuuppelomäki, ihmisoikeustuomioistuin- ja -sopimusasioiden yksikkö (OIK-40), puhelin 0295 351 175, sähköposti: katja.kuuppelomaki@formin.fi.

Liitteet