IOV: Ihmisoikeusvaltuuskunta kokoontui 21.12.2020 etäkokoukseen

21.12.2020

Ihmisoikeusvaltuuskunnan kokouksessa hyväksyttiin muun muassa Ihmisoikeuskeskuksen toimintasuunnitelma vuodelle 2021.

Ihmisoikeusvaltuuskunta (IOV) kokoontui 21.12.2020 vuoden viimeiseen etäkokoukseen.

Kokouksessa hyväksyttiin IOK:n toimintasuunnitelma vuodelle 2021, IOV:n työohjelma vuodelle 2021 sekä nimitettiin IOV:n vammaisten ihmisoikeuskomitean ulkopuoliset asiantuntijajäsenet. Asiantuntijajäseniksi valittiin Elina Nieminen Invalidiliitto ry:stä, Markku Jokinen Kuurojen Liitto ry:stä, Sari Kokko Näkövammaisten liitto ry:stä, Pirkko Justander Rusetti ry:stä sekä Anssi Karhu Me Itse ry:n Kotkan alajaostosta.

Kokouksessa hyväksyttiin myös IOV:n suositukset liittyen Covid-19 -pandemian vaikutuksiin perus- ja ihmisoikeuksien toteutumisessa. IOV antaa suosituksia neljästä teemasta:

  • oikeusvaltioperiaatteeseen liittyvistä kysymyksistä;
  • koronapandemian vaikutuksista ikääntyneiden ja vammaisten henkilöiden oikeuksiin;
  • koronapandemian vaikutuksista lapsiin ja nuoriin; sekä
  • naisiin kohdistuvasta väkivallasta ja lähisuhdeväkivallasta koronapandemian aikana.

Suosituskooste julkaistaan ja siitä tiedotetaan lisää tammikuun 2021 aikana.

IOV:n jäsen, Erätaukosäätiön toimitusjohtaja Laura Arikka esitteli IOV:lle Erätauko-keskustelumetodin, ja kuinka sitä voisi käyttää mm. perus- ja ihmisoikeuskeskusteluissa.