Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan resurssit edelleen riittämättömiä – ECRI:n väliarvio julkaistu

27.4.2022

Syyskuussa 2019 Euroopan rasismin ja suvaitsemattomuuden vastainen komissio (ECRI) antoi viidennessä maaraportissaan Suomelle 20 suositusta rasismin ja suvaitsemattomuuden torjumiseksi. Hallitusta pyydettiin raportoimaan vuonna 2021 kahdesta kiireelliseksi luokitellusta suosituksesta. Nämä suositukset koskivat yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan valtuuksia käsitellä syrjintää työelämässä ja lautakunnan resursseja sekä ns. translain uudistamista.

 1) yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnalle tulisi antaa valtuudet käsitellä työelämässä mihin tahansa perusteeseen eikä pelkästään sukupuoleen ja sukupuoli-identiteettiin liittyviä syrjintävalituksia; lautakunnalle tulisi antaa valtuudet määrätä syrjinnän uhreille maksettavista korvauksista; lautakunnan resursseja tulisi lisätä tuntuvasti, jotta se voisi täysipainoisesti täyttää tehtävänsä; ja

 2) viranomaisten tulisi ensi sijassa – ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisukäytännön mukaisesti – muuttaa lakia transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta poistamalla siitä vaatimuksen, jonka mukaan muun kuin alun perin rekisteröidyn sukupuolensa tunnustamista hakevien tulee olla hedelmättömiä tai steriloituja juridisen tunnustamisen edellytyksenä.

ECRI toteaa maaliskuussa 2022 julkaisemissaan päätelmissä, että viranomaiset eivät ole panneet täytäntöön kumpaakaan näistä suosituksista.

Ihmisoikeuskeskus pitää erittäin huolestuttavana, että vaikka ECRI on antanut vastaavia suosituksia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan tilanteesta vuosina 2013, 2016, 2019 ja nyt 2022, ongelmaa ei ole edelleenkään ratkaistu.


Ihmisoikeuskeskus osallistui puoliväliarviointiin elokuussa 2019. Lue lausunnosta täältä

Lue lisää ECRI:stä täältä ja Suomea käsittelevästä raportoinnista täältä.