EIT:n pakkolääkintätuomion täytäntöönpano EN:n ministerikomitean erityistarkastelussa

16.12.2021

Ihmisoikeuskeskus on kesäkuusta 2021 kiinnittänyt erityistä huomiota viivästyksiin Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen (EIT) ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean (SOK) Suomea koskevien ratkaisujen täytäntöönpanossa. Lue lisää prosessista täältä

Syksyllä Euroopan neuvoston ministerikomitea katsoi täytäntöönpanon päättyneen ja sulki seurannan  11 Suomelle annetun EIT:n tuomion osalta. Katso taulukko täytäntöönpanoa odottavista tapauksista täältä (myös liitteenä).

Joulukuun alussa EIT:n päätös asiassa X v. Suomi (34806/04) oli ministerikomitean erityisessä tehostetussa tarkastelussa. Vuonna 2012 annettu ratkaisu koskee mm. potilaan pakkolääkintää psykiatrisessa sairaalassa ja tehokkaiden oikeussuojakeinojen puuttumista. Ministerikomitean joulukuun kokouksen käsittelymuistiinpanot 1419 X v. Finland Notes ja päätös 1419 X v. Finland Decisions.

Ihmisoikeuskeskus käytti lokakuussa 2021 ensimmäistä kertaa mahdollisuutta osallistua täytäntöönpanon valvontaan kansallisena ihmisoikeusinstituutiona (Ihmisoikeuskeskus edustaa Suomen kansallista ihmisoikeusinstituutiota kansainvälisessä ja eurooppalaisessa ihmisoikeusyhteistyössä lakisääteisten tehtäviensä mukaisesti). Ihmisoikeuskeskus lausui Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomioiden täytäntöönpanoa valvovalle Euroopan neuvoston ministerikomitealle tapauksen X v. Suomi täytäntöönpanosta. Lue lausunto täältä ja uutinen aiheesta täältä.

Hallituksen tulee toimittaa ministerikomitealle lisätietoa tuomion täytäntöönpanoon liittyvistä toimista 31.3.2022 mennessä. Tapauksen käsittely tehostetussa prosessissa jatkuu.

EIT:ssa on vireillä myös uusi pakkolääkintää ja oikeussuojakeinon puutetta koskeva valitus E.S. v. Suomi (23903/20), johon EIT on maaliskuussa 2021 pyytänyt hallitukselta vastinetta.