Naisiin kohdistuva väkivalta ja syrjintä on edelleen yleistä – Ihmisoikeuskeskus osallistui CEDAW-komitean kuulemiseen

13.10.2022

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta valvova CEDAW-komitea tarkasteli alkuviikosta naisten syrjinnän vastaisen CEDAW-sopimuksen täytäntöönpanoa ja naisten oikeuksien tilaa Suomessa. Tilaisuudessa komitea käsitteli Suomen hallituksen antamaa määräaikaisraporttia naisten oikeuksien toteutumisesta. Käsittelyn jälkeen komitea antaa Suomelle suosituksia naisten syrjinnän poistamiseksi.

Myös Ihmisoikeuskeskus ja kansalaisjärjestöt osallistuivat komitean tilaisuuksiin. Ihmisoikeuskeskus totesi puheessaan, että naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivalta on Suomessa edelleen huolestuttavan yleistä. Ennaltaehkäiseviä toimia, väkivallan eri muotojen tunnistamista sekä uhripalvelujen määrää ja maantieteellistä saavutettavuutta on parannettava.

Keskus nosti puheessaan esiin useita huomioita naisten oikeuksien puutteellisesta toteutumisesta. Keskus kiinnitti huomiota muun muassa translain hallituksen esitykseen, jossa on pysytetty täysi-ikäisyysedellytys, vaikka se ei ole lapsen oikeuksien mukaista. Lisäksi keskus huomioi vammaisten naisten kokeman väkivallan, köyhyyden ja palveluiden puutteen. Myös ikääntyneillä naisilla on keskimääräistä suurempi riski kokea köyhyyttä.

Syrjinnällä ja epätasa-arvolla on vaikutuksia hyvinvointiin. Koronapandemian aikana erityisesti tyttöjen kokema ahdistus, masennus ja yksinäisyys lisääntyivät. Mielenterveyspalveluihin pääsy on kuitenkin vaikeutunut entisestään.

Ihmisoikeuskeskuksen puheet kokonaisuudessaan voi lukea tämän uutisen liitteestä. Myös Ihmisoikeuskeskuksen lausunto ja lisälausunto löytyvät verkkosivuilta.

Suomen 8. määräaikaisrapotointiin liittyvät materiaalit ovat löydettävissä komitean verkkosivulta täältä.