Oikeusvaltio- ja ihmisoikeuskysymykset vahvasti esillä vuonna 2021 – myös Ihmisoikeuskeskuksen työssä

9.12.2021

Kansainvälisenä ihmisoikeuksien päivänä 10.12. Ihmisoikeuskeskus kiinnittää huomiota oikeusvaltioteemaan.

Koko vuoden on oikeudellisessa keskustelussa ollut yhä enemmän esillä oikeusvaltiokysymykset, muun muassa Euroopan komission oikeusvaltiokertomus, oikeudenhoidon resurssit ja tuomioistuinten riippumattomuus sekä niiden roolin vahvistaminen.

Myös Ihmisoikeuskeskuksen työssä oikeusvaltioteema on ollut vahvasti esillä. Oikeusvaltio ja ihmisoikeudet kuuluvatkin kiinteästi yhteen.  Ihmisoikeudet ja oikeusvaltio ovat yhä enemmän uhattuina myös Euroopassa.

Ihmisoikeuskeskus on osallistunut Euroopan komission oikeusvaltiokertomukseen raportoimalla oikeusvaltion tilasta Suomessa ENNHRI:n kautta. Lue komission Suomea koskeva maaraportti täältä ja ENNHRI:n Suomea koskeva maaraportti täältä. Ihmisoikeuskeskus on seurannut oikeusvaltiokehitystä tiiviisti ja järjestänyt aiheesta koulutusta, mutta myös osallistunut keskusteluun omalta osaltaan. Ihmisoikeuskeskus on myös selvittänyt korruption vaikutuksia ihmisoikeuksiin. Ihmisoikeusvaltuuskunta taas on kokouksissaan keskustellut kattavasti oikeusvaltioteemasta ja tuomioiden täytäntöönpanosta.

Ihmisoikeuskeskus on kesällä 2021 julkaissut selvityksen perustuslain 106 §:n etusijasäännöksestä. Selvityksessä käsitellään perustuslain 106 §:ää koskevia tuomioistuinten ratkaisuja ja pohditaan etusijasäännökseen kuuluvan ilmeisyyden vaatimuksen perusteltavuutta ja tarpeellisuutta. Oikeusministeriön marraskuussa järjestämässä oikeusvaltioseminaarissa useissa puheenvuoroissa pohdittiin tuomioistuinten riippumattomuutta ja yhtenä tuomioistuinten roolin vahvistamiseen vaikuttavana seikkana esitettiin ilmeisyyden vaatimuksen poistamisen harkitsemista. Ylimpien tuomioistuinten vuosikertomuksissa vuodelta 2020 on otettu kantaa asiaan ja oikeuskanslerin kertomuksessa on esitetty ilmeisyyden vaatimuksen poistamisen harkitsemista.

Ihmisoikeuskeskus jatkaa oikeusvaltioperiaatteen ja ihmisoikeuksien edistämistä ja seuraamista ja tekee yhteistyötä oikeusvaltiotoimijoiden kanssa sekä Suomessa että Euroopassa.