CEDAW-komitea on antanut Suomelle suosituksia naisten oikeuksien toteutumisesta

2.11.2022

YK:n kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskevaa yleissopimusta valvova CEDAW-komitea antoi Suomelle suosituksia 31.10.2022. Suositukset koskevat Suomen kahdeksatta määräaikaisraportointia yleissopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa. Määräaikaisraportointi tehdään neljän vuoden välein.

CEDAW-komitea nosti myönteisinä muutoksina esiin muun muassa raiskauksen määritelmän muuttamisen suostumusperusteiseksi, perhevapaauudistuksen, tasa-arvolain uudistuksen sekä useat naisten yhdenvertaisuutta parantavat institutionaaliset ja poliittiset toimet.

Komitea nosti viisi suositusta täytäntöönpanon nopeutettuun seurantaan. Suomen on raportoitava näiden suositusten täytäntöönpanosta jo kahden vuoden kuluessa:

  • sukupuoleen perustuva vihapuhe,
  • steriloimislain pykälän 2 kumoaminen,
  • sovittelun lopettaminen lähisuhdeväkivaltatapauksissa,
  • naisten edustuksen lisääminen puolueiden ehdokaslistoilla ja
  • naisten edustuksen lisääminen puolustusvoimien päätöksentekotehtävissä.

Suosituksia annettiin lisäksi muun muassa naisiin kohdistuvasta väkivallasta, tasa-arvon vahvistamisesta koulutuksessa ja työelämässä, ihmiskaupan vastaisista toimista sekä tasa-arvon vahvistamisesta koronapandemian elvytystoimissa.

Ihmisoikeuskeskus osallistui määräaikaisraportointiin lausunnollaan kesäkuussa 2021 sekä lisälausunnollaan syyskuussa 2022. Lisäksi Ihmisoikeuskeskus osallistui CEDAW-komitean kuulemiseen, jossa komitea käsitteli hallituksen antamaa määräaikaisraporttia. Ihmisoikeuskeskuksen lausunnot yhdessä järjestöjen antamien lausuntojen kanssa täydensivät hallituksen raporttia.

CEDAW-komitean suositukset Suomelle sekä muut määräaikaisraportoinnin materiaalit löytyvät YK:n tietokannasta. Voit lukea ulkoministeriön tiedotteen suosituksista täältä.